FKB/NVDB- dokumentasjon

Nidaros Oppmåling har erfaring innen utarbeidelse av datasett for leveranser i FKB og NVDB. Leveranse av FKB- og NVDB-data sikrer at byggeprosjekter, infrastrukturanlegg og eiendomsforvaltning har tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon til enhver tid.

Vi har vært involvert i et bredt spekter av prosjekter fra nyetableringer til større oppdrag som innebærer ajourføring av eksisterende veinett og annen infrastruktur. Den inkluderer også eventuelle endringer, avvik eller modifikasjoner som ble gjort underveis i prosessen med å fullføre prosjektet. Dette kan være viktig for å forstå prosjektets historie og for å sikre at videre vedlikehold og oppgraderinger blir gjort riktig.

En pålitelig partner

Skroll til toppen