Bygg- og anleggsstikking

Bygg- og anleggsstikking danner grunnlaget for den faktiske byggeprosessen.

Dette er en prosess innenfor landmåling og konstruksjon hvor objekter blir nøyaktig plassert og markert på et bestemt område ved hjelp av spesialiserte måleinstrumenter som totalstasjoner, GNSS-instrumenter og nivelleringsutstyr. Dette brukes for å bestemme nøyaktige posisjoner, høyder og dimensjoner på ulike punkter og strukturer på bygge- eller anleggsområdet.

Denne prosessen er avgjørende for å overføre design- og konstruksjonsdata fra papir- eller digitale modeller til den virkelige verden.

Stikking er nøkkelen

Skroll til toppen