Drone

Nidaros Oppmåling AS har godkjent operasjonsmanual og tilstrekkelig forsikringsdekning for droneflyging, både for småskala og større prosjekter. Dette gir våre kunder en viktig trygghet, da det sikrer at all aktivitet gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og standarder.

Våre droner har en rekke anvendelsesområder, som inkluderer:

  • Generering av detaljerte terrengmodeller ved hjelp av fotogrammetri
  • Produksjon av høyoppløselige ortofoto og skråfoto
  • Periodisk oppfølging av prosjekter som vei- og anleggsarbeid

Rådata

Skroll til toppen