Skanning

Scan-to-BIM er en prosess som konverterer punktskydata fra 3D-laserskanning til nøyaktige 3D-modeller av eksisterende forhold. Denne teknologien forenkler overgangen fra fysiske objekter til digitale representasjoner og gir et solid grunnlag for videre arbeid.

En laserskanner brukes til å generere en punktsky, som deretter kan brukes til å opprette en georeferert og målestokksriktig 3D-modell. Objektene i modellen kan tilføres informasjon som rørtype, produsent og stolpenummer. Disse dataene er velegnet for videre prosjektering i BIM-, CAD- eller GIS-miljøer som Revit, ArchiCAD, AutoCAD eller ArcGIS. I tillegg kan det produseres 2D-planer og fasadetegninger ut fra punktskydata.

Leica laserskannere

Skroll til toppen